Lịch thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về đào tạo và cấp giấy phép lái xe các bạn tham khảo link ở dưới đây

link xem lịch thi sát hạch lái xe ô tô : lịch thi sát hạch lái xe ô tô

Nguồn : https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn